Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
 
    Tìm sản phẩm
Thông tin mới
 
Lịch nghỉ tết Nguyên đán Ất Mùi 2015|10/02/2015|
Lịch nghỉ tết Nguyên đán Ất Mùi 2015
 
Thư mời tham quan Triển lãm Quốc tế thủy sản Việt Nam - Vietfish 2013|20/06/2013|
Thư mời tham quan Triển lãm Quốc tế thủy sản Việt Nam - Vietfish 2013
 
Đại lý độc quyền hãng UNIVERSAL ENGINEERING CORPORATION - Ấn Độ tại Việt Nam|31/10/2011|
Đại lý độc quyền hãng UNIVERSAL ENGINEERING CORPORATION - Ấn Độ tại Việt Nam
 
Đại lý độc quyền Máy cất đạm + Thiết bị phá mẫu đạm hãng OMNILAB - Đức tại Việt Nam|06/09/2011|
Đại lý độc quyền Máy cất đạm + Thiết bị phá mẫu đạm hãng OMNILAB - Đức tại Việt Nam
 
Đại lý độc quyền dụng cụ thủy tinh Hãng TGI - Đức tại Việt Nam|05/09/2011|
Đại lý độc quyền dụng cụ thủy tinh Hãng TGI - Đức tại Việt Nam
 
Đại lý phân phối chính thức CÂN OHAUS tại Việt Nam|18/06/2011|
Đại lý phân phối chính thức CÂN OHAUS tại Việt Nam
 
Danh mục môi trường vi sinh có sẵn (Cập nhật đến ngày 09/03/2011)|09/03/2011|
Danh mục môi trường vi sinh có sẵn (Cập nhật đến ngày 09/03/2011)
 
Danh mục hàng thủy tinh có sẵn|03/11/2010|
Danh mục hàng thủy tinh có sẵn
 
Thư mời tham quan Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y- Dược lần thứ 10 (Medi - Pharma Expo Vietnam 2010)|13/08/2010|
Thư mời tham quan Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y- Dược lần thứ 10 (Medi - Pharma Expo Vietnam 2010)
 
Tỷ giá ngoại tệ
 
 
 
Sản phẩm mới
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay Model HandyLab 680 (HL680pHField)
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay Model HandyLab 680 (HL680pHField)
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 600 (HL600Field)
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 600 (HL600Field)
 
Máy đo oxy hòa tan/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 680 (HL680OxVersatile)
Máy đo oxy hòa tan/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 680 (HL680OxVersatile)
 
   
Máy đo EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 680 (HL680CondVersatile)
Máy đo EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 680 (HL680CondVersatile)
 
Máy đo EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 200 (HL200Versatile)
Máy đo EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 200 (HL200Versatile)
 
Máy đo pH/mV//ISE/EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ để bàn model PROLAB 4000
Máy đo pH/mV//ISE/EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ để bàn model PROLAB 4000
 
   
Máy đo pH/mV/ISE/Nhiệt độ để bàn model PROLAB 3000
Máy đo pH/mV/ISE/Nhiệt độ để bàn model PROLAB 3000
 
Máy đo pH/mW/EC/TDS/Độ mặn/Oxy hòa tan/Nhiệt độ đẩ bàn model PROLAB 2000
Máy đo pH/mW/EC/TDS/Độ mặn/Oxy hòa tan/Nhiệt độ đẩ bàn model PROLAB 2000
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ để bàn model PROLAB 1000
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ để bàn model PROLAB 1000
 
   
Máy đo đa chỉ tiêu pH/mV/EC/TDS/Độ mặn/Oxy hòa tan/Nhiệt độ model HandyLab 680 (HL680pH/Cond/Oxver)
Máy đo đa chỉ tiêu pH/mV/EC/TDS/Độ mặn/Oxy hòa tan/Nhiệt độ model HandyLab 680 (HL680pH/Cond/Oxver)
 
Máy đo đa chỉ tiêu pH/mV/Oxy hòa tan/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 680 (HL680pH/OXVersat)
Máy đo đa chỉ tiêu pH/mV/Oxy hòa tan/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 680 (HL680pH/OXVersat)
 
Máy đo đa chỉ tiêu pH/mV/EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 680 (HL680pH/CondVersat)
Máy đo đa chỉ tiêu pH/mV/EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 680 (HL680pH/CondVersat)
 
   
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay điện tử hiện số model HandyLab 100 (HL100Field)
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay điện tử hiện số model HandyLab 100 (HL100Field)
 
Bếp gia nhiệt bằng hồng ngoại nhiệt độ cao model SLK12
Bếp gia nhiệt bằng hồng ngoại nhiệt độ cao model SLK12
 
Máy đo EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ để bàn model LAB 970
Máy đo EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ để bàn model LAB 970
 
   
Máy đo EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ để bàn model LAB 960
Máy đo EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ để bàn model LAB 960
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ để bàn điện tử hiện số model PROLAB 1000
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ để bàn điện tử hiện số model PROLAB 1000
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ để bàn điệ tử hiện số model LAB870
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ để bàn điệ tử hiện số model LAB870
 
   
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ để bàn điện tử hiện số model LAB 860
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ để bàn điện tử hiện số model LAB 860
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ để bàn điện tử hiện số model LAB 850
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ để bàn điện tử hiện số model LAB 850
   
   
 
 
Ebro - Đức Sturdy - Đài Loan GFL - Đức