Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
 
    Tìm sản phẩm
Thông tin mới
 
Lịch nghỉ tết Nguyên đán Ất Mùi 2015|10/02/2015|
Lịch nghỉ tết Nguyên đán Ất Mùi 2015
 
Thư mời tham quan Triển lãm Quốc tế thủy sản Việt Nam - Vietfish 2013|20/06/2013|
Thư mời tham quan Triển lãm Quốc tế thủy sản Việt Nam - Vietfish 2013
 
Đại lý độc quyền hãng UNIVERSAL ENGINEERING CORPORATION - Ấn Độ tại Việt Nam|31/10/2011|
Đại lý độc quyền hãng UNIVERSAL ENGINEERING CORPORATION - Ấn Độ tại Việt Nam
 
Đại lý độc quyền Máy cất đạm + Thiết bị phá mẫu đạm hãng OMNILAB - Đức tại Việt Nam|06/09/2011|
Đại lý độc quyền Máy cất đạm + Thiết bị phá mẫu đạm hãng OMNILAB - Đức tại Việt Nam
 
Đại lý độc quyền dụng cụ thủy tinh Hãng TGI - Đức tại Việt Nam|05/09/2011|
Đại lý độc quyền dụng cụ thủy tinh Hãng TGI - Đức tại Việt Nam
 
Đại lý phân phối chính thức CÂN OHAUS tại Việt Nam|18/06/2011|
Đại lý phân phối chính thức CÂN OHAUS tại Việt Nam
 
Danh mục môi trường vi sinh có sẵn (Cập nhật đến ngày 09/03/2011)|09/03/2011|
Danh mục môi trường vi sinh có sẵn (Cập nhật đến ngày 09/03/2011)
 
Danh mục hàng thủy tinh có sẵn|03/11/2010|
Danh mục hàng thủy tinh có sẵn
 
Thư mời tham quan Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y- Dược lần thứ 10 (Medi - Pharma Expo Vietnam 2010)|13/08/2010|
Thư mời tham quan Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y- Dược lần thứ 10 (Medi - Pharma Expo Vietnam 2010)
 
Tỷ giá ngoại tệ
 
 
 
Sản phẩm mới
 
Máy đo đa chỉ tiêu pH/mV/EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 680 (Order no. 285204780)
Máy đo đa chỉ tiêu pH/mV/EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 680 (Order no. 285204780)
 
Máy đo EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 680 (Order no. 285204760)
Máy đo EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 680 (Order no. 285204760)
 
Máy đo EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 200 (Order no. 285204530)
Máy đo EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 200 (Order no. 285204530)
 
   
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay điện tử hiện số Model HandyLab 680 (Order no. 285204730)
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay điện tử hiện số Model HandyLab 680 (Order no. 285204730)
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay điện tử hiện số Model HandyLab 680 (Order no. 285204680)
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay điện tử hiện số Model HandyLab 680 (Order no. 285204680)
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay điện tử hiện số Model HandyLab 680 (Order no. 285204660)
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay điện tử hiện số Model HandyLab 680 (Order no. 285204660)
 
   
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay điện tử hiện số Model HandyLab 680 (Order no. 285204670)
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay điện tử hiện số Model HandyLab 680 (Order no. 285204670)
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay điện tử hiện số Model HandyLab 600 (Order no. 285204580)
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay điện tử hiện số Model HandyLab 600 (Order no. 285204580)
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay điện tử hiện số Model HandyLab 600 (Order no. 285204560)
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay điện tử hiện số Model HandyLab 600 (Order no. 285204560)
 
   
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay điện tử hiện số Model HandyLab 600 (Order no. 285204570)
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay điện tử hiện số Model HandyLab 600 (Order no. 285204570)
 
Máy chuẩn độ đạm tự động model Titroline 5000 kết nối máy cất đạm của VELP - Buchi - Gerhardt - Behr - Fos...
Máy chuẩn độ đạm tự động model Titroline 5000 kết nối máy cất đạm của VELP - Buchi - Gerhardt - Behr - Fos...
 
Máy chuẩn độ tự động đa năng kết hợp Karl Fischer với burette 05 ml model Titroline 7750 (Order no. 285220930)
Máy chuẩn độ tự động đa năng kết hợp Karl Fischer với burette 05 ml model Titroline 7750 (Order no. 285220930)
 
   
Máy chuẩn độ tự động đa năng kết hợp Karl Fischer với burette 20 ml model Titroline 7750 (Order no. 285220950)
Máy chuẩn độ tự động đa năng kết hợp Karl Fischer với burette 20 ml model Titroline 7750 (Order no. 285220950)
 
Máy chuẩn độ tự động đa năng kết hợp Karl Fischer với burette 10 ml model Titroline 7750 (Order no. 285220940)
Máy chuẩn độ tự động đa năng kết hợp Karl Fischer với burette 10 ml model Titroline 7750 (Order no. 285220940)
 
Chuẩn độ điện thế tự động đa năng với burette 50 ml model Titroline 7750 (Order no. 285220160)
Chuẩn độ điện thế tự động đa năng với burette 50 ml model Titroline 7750 (Order no. 285220160)
 
   
Chuẩn độ điện thế tự động đa năng với burette 20 ml model Titroline 7750 (Order no. 285220150)
Chuẩn độ điện thế tự động đa năng với burette 20 ml model Titroline 7750 (Order no. 285220150)
 
Chuẩn độ điện thế tự động đa năng với burette 10 ml model Titroline 7750 (Order no. 285220140)
Chuẩn độ điện thế tự động đa năng với burette 10 ml model Titroline 7750 (Order no. 285220140)
 
Máy chuẩn độ điện thế tự động (Không kèm điện cực) với burette 50 ml model Titroline 5000 (Order no. 285225770)
Máy chuẩn độ điện thế tự động (Không kèm điện cực) với burette 50 ml model Titroline 5000 (Order no. 285225770)
 
   
Máy chuẩn độ điện thế tự động (Không kèm điện cực) với burette 20 ml model Titroline 5000 (Order no. 285225760)
Máy chuẩn độ điện thế tự động (Không kèm điện cực) với burette 20 ml model Titroline 5000 (Order no. 285225760)
 
Máy chuẩn độ điện thế tự động với burette 20 ml (Chuẩn độ bạc) model Titroline 5000 (Order no. 285225850)
Máy chuẩn độ điện thế tự động với burette 20 ml (Chuẩn độ bạc) model Titroline 5000 (Order no. 285225850)
   
   
 
 
Ebro - Đức Sturdy - Đài Loan GFL - Đức