Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà sản xuất
 
Trang chủ \ Nhà sản xuất
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
 
 
 
 
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
» Danh mục sản phẩm
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay Model HandyLab 680 (HL680pHField)
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 600 (HL600Field)
 
Máy đo oxy hòa tan/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 680 (HL680OxVersatile)
 
Máy đo EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 680 (HL680CondVersatile)
 
Máy đo EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 200 (HL200Versatile)
 
Máy đo pH/mV//ISE/EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ để bàn model PROLAB 4000
 
Máy đo pH/mV/ISE/Nhiệt độ để bàn model PROLAB 3000
 
Máy đo pH/mW/EC/TDS/Độ mặn/Oxy hòa tan/Nhiệt độ đẩ bàn model PROLAB 2000
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ để bàn model PROLAB 1000
 
Máy đo đa chỉ tiêu pH/mV/EC/TDS/Độ mặn/Oxy hòa tan/Nhiệt độ model HandyLab 680 (HL680pH/Cond/Oxver)
 
Máy đo đa chỉ tiêu pH/mV/Oxy hòa tan/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 680 (HL680pH/OXVersat)
 
Máy đo đa chỉ tiêu pH/mV/EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 680 (HL680pH/CondVersat)
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay điện tử hiện số model HandyLab 100 (HL100Field)
 
Bếp gia nhiệt bằng hồng ngoại nhiệt độ cao model SLK12
 
Máy đo EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ để bàn model LAB 970
 
Máy đo EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ để bàn model LAB 960
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ để bàn điện tử hiện số model PROLAB 1000
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ để bàn điệ tử hiện số model LAB870
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ để bàn điện tử hiện số model LAB 860
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ để bàn điện tử hiện số model LAB 850
 
Máy cất nước một lần model D 82100
 
Máy cất nước một lần model D 82000
 
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến hai chùm tia model UVIKON XL
 
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến hai chùm tia model UVIKON XS
 
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến model UVILINE 9400
 
Máy quang phổ khả kiến model UVILINE 9100
 
Máy quang phổ khả kiến model PRIM Advanced
 
Máy quang phổ khả kiến model PRIM Light
 
Máy chuẩn độ điện thế đa năng với burette 50 ml model Titroline 7000 (Order no. 285220160)
 
Máy chuẩn độ điện thế đa năng với burette 20 ml model Titroline 7000 (Order no. 285220150)
 
Trang: 1, 2, 3 ... 15, 16, 17  »»» 
 
Ebro - Đức Sturdy - Đài Loan GFL - Đức