Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà sản xuất
 
Trang chủ \ Nhà sản xuất
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
 
 
 
 
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
» Danh mục sản phẩm
 
Máy quang phổ khả kiến model UVILINE 9100
 
MÁy đo Oxy hòa tan/Nhiệt độ để bàn điện tử hiện số model LAB 745 (Order no. 285206800)
 
Máy đo pH/mV/ISE/Nhiệt độ để bàn điện tử hiện số model LAB 845 (Order no. 285206810)
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ để bàn điện tử hiện số model LAB 855 (ORder no. 285206700)
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ để bàn điện tử hiện số model LAB 865 (Order no. 285206710)
 
Máy đo EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ để bàn điện tử hiện số model LAB 955
 
Máy đo EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ để bàn điện tử hiện số model LAB 945
 
STURDY AUTOCLAVES CATALOGUE 2016
 
Danh muc hang co san
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động loại nằm ngang model SA-600A
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động loại nằm ngang model SA-500A
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động loại nằm ngang model SA-450A
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động loại nằm ngang model SA-400A
 
Nồi hấp tiệt trùng loại nằm ngang model SA-600
 
Nồi hấp tiệt trùng loại nằm ngang model SA-500
 
Nồi hấp tiệt trùng loại nằm ngang model SA-450
 
Nồi hấp tiệt trùng loại nằm ngang model SA-400 (Hàng có sẵn)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động loại đứng model SA-300VLA
 
Nồi hấp tiệt trùng để bàn model SA-230
 
No62p hấp tiệt trùng tự động để bàn model SA-300N
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động để bàn model SA-252N
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động để bàn model SA-232N
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động loại đứng model SA300VFA
 
Nốp hấp tiệt trùng để bàn model SA-260FA
 
Nồi hấp tiệt trùng để bàn model SA-230FA
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động chân không loại đứng model SA-300VMA
 
Nồi hấp tiệt trùng chân không mode SA-300MA
 
Nồi hấp tiệt trùng chân không model SA-260MA
 
Nồi hấp tiệt trùng chân không model SA-230MA
 
Nồi hấp tiệt trùng để bàn model SA-260MB
 
Trang: 1, 2, 3 ... 15, 16, 17  »»»