Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà sản xuất
 
Trang chủ \ Nhà sản xuất
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
» Axis - EU (Ba Lan) » Danh mục sản phẩm
 
Cân xác định độ ẩm model ATS120
 
Cân xác định độ ẩm model ATS60
 
Cân kỹ thuật điện tử hiện số model B15 (15kg / 1g)
 
 
Cân kỹ thuật điện tử hiện số model BTA2100 (2000g / 0.1g)
 
Cân kỹ thuật điện tử hiện số model AD3000 (3000g / 0.01g)
 
Cân kỹ thuật điện tử hiện số model BTA2100D (2000g / 0.01g)
 
Cân kỹ thuật điện tử hiện số model AD510 (500g / 0.01g)
 
Cân kỹ thuật điện tử hiện số model BTA210 (200g / 0.01g)
 
Cân kỹ thuật điện tử hiện số model AD500 (500g / 0.001g)
 
Cân kỹ thuật điện tử hiện số model BTA210D (200g / 0.001g)
 
 
Cân phân tích điện tử model AGN200 (200g / 0.0001g) - Chuẩn nội
 
Cân phân tích điện tử model AGN100 (100g / 0.0001g) - Chuẩn nội
 
Cân phân tích điện tử model AGNZ200 (200g / 0.0001g) - Chuẩn ngoại
 
Cân phân tích điện tử model AGNZ100 (100g / 0.0001g) - Chuẩn ngoại
 
Cân phân tích điện tử model AGN100C (100g / 0.0001g) - Chuẩn nội
 
Cân phân tích điện tử model AGNZ200C (200g / 0.0001g) - Chuẩn ngoại
 
Cân phân tích điện tử model AGN50 (50g / 0.0001g) - Chuẩn nội
 
Cân phân tích điện tử model AGN50C (50g / 0.0001g) - Chuẩn nội
 
Cân phân tích điện tử model AGNZ50 (50g / 0.0001g) - Chuẩn ngoại
 
Cân phân tích điện tử model AGNZ50C (50g / 0.0001g) - Chuẩn ngoại
 
Cân bàn điện tử hiện số model B150C
 
Cân xác định độ ẩm model AGS200
 
Cân xác định độ ẩm model AGS100
 
Cân xác định độ ẩm model AGS50