Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà sản xuất
 
Trang chủ \ Nhà sản xuất
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
» Axis - EU (Ba Lan) » Cân kỹ thuật » Danh mục sản phẩm
 
Cân kỹ thuật điện tử hiện số model B15 (15kg / 1g)
 
 
Cân kỹ thuật điện tử hiện số model BTA2100 (2000g / 0.1g)
 
Cân kỹ thuật điện tử hiện số model AD3000 (3000g / 0.01g)
 
Cân kỹ thuật điện tử hiện số model BTA2100D (2000g / 0.01g)
 
Cân kỹ thuật điện tử hiện số model AD510 (500g / 0.01g)
 
Cân kỹ thuật điện tử hiện số model BTA210 (200g / 0.01g)
 
Cân kỹ thuật điện tử hiện số model AD500 (500g / 0.001g)
 
Cân kỹ thuật điện tử hiện số model BTA210D (200g / 0.001g)