Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà sản xuất
 
Trang chủ \ Nhà sản xuất
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
» Interscience - Pháp » Danh mục sản phẩm
 
Máy pha loãng trọng lượng model Gravimat
 
Máy pha loãng trọng lượng model BabyGravimat
 
Máy đếm khuẩn lạc model Spiral DS
 
Máy đếm khuẩn lạc màu tự động model Scan 1200
 
Máy đếm khuẩn lạc màu tự động model Scan 500
 
Máy đếm khuẩn lạc - Bằng tay model Scan 100
 
+ MÁY DẬP MẪU CỬA INOX – CÓ BỘ PHẬN GIA NHIỆT CHO CỬA 20 0C – 50 0C model BagMixer 3500 WarmMix
 
Máy dập mẫu thể tích 200 - 2000ml cửa inox model BagMixer 100 VP
 
Máy dập mẫu thể tích 200 - 2000ml cửa kính model BagMixer 3500 VW
 
Máy dập mẫu thể tích 50 - 400ml cửa kính model BagMixer 400 VW
 
Máy dập mẫu thể tích 50 - 400ml cửa kính model BagMixer 400 W
 
Máy dập mẫu thể tích 50 - 400ml cửa inox model BagMixer 400P (Hàng có sẵn)
 
Máy dập mẫu thể tích 50 - 400ml cửa kính model BagMixer 400 CC
 
Máy dập mẫu thể tích 5 - 80ml cửa inox model BagMixer 100 MiniMix P CC
 
Máy dập mẫu thể tích 5 - 80ml cửa kính model BagMixer 100 MiniMix CC