Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà sản xuất
 
Trang chủ \ Nhà sản xuất
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
» Interscience - Pháp » Máy dập mẫu » Danh mục sản phẩm
 
+ MÁY DẬP MẪU CỬA INOX – CÓ BỘ PHẬN GIA NHIỆT CHO CỬA 20 0C – 50 0C model BagMixer 3500 WarmMix
 
Máy dập mẫu thể tích 200 - 2000ml cửa inox model BagMixer 100 VP
 
Máy dập mẫu thể tích 200 - 2000ml cửa kính model BagMixer 3500 VW
 
Máy dập mẫu thể tích 50 - 400ml cửa kính model BagMixer 400 VW
 
Máy dập mẫu thể tích 50 - 400ml cửa kính model BagMixer 400 W
 
Máy dập mẫu thể tích 50 - 400ml cửa inox model BagMixer 400P (Hàng có sẵn)
 
Máy dập mẫu thể tích 50 - 400ml cửa kính model BagMixer 400 CC
 
Máy dập mẫu thể tích 5 - 80ml cửa inox model BagMixer 100 MiniMix P CC
 
Máy dập mẫu thể tích 5 - 80ml cửa kính model BagMixer 100 MiniMix CC