Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà sản xuất
 
Trang chủ \ Nhà sản xuất
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
» Interscience - Pháp » Máy đếm khuẩn lạc » Danh mục sản phẩm
 
Máy đếm khuẩn lạc model Spiral DS
 
Máy đếm khuẩn lạc màu tự động model Scan 1200
 
Máy đếm khuẩn lạc màu tự động model Scan 500
 
Máy đếm khuẩn lạc - Bằng tay model Scan 100