Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà sản xuất
 
Trang chủ \ Nhà sản xuất
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
» TGI - Đức » Danh mục sản phẩm
 
Bình tam giác với SJ
 
Bình tam giác - Cổ rộng
 
Bình tam giác - Cổ hẹp
 
Bình cầu đáy bằng với SJ
 
Bình cầu đáy tròn với SJ
 
Bình cầu đáy bằng - Cổ rộng
 
Bình cầu đáy bằng - Cổ hẹp
 
Bình cầu đáy tròn - Cổ rộng
 
Bình cầu đáy tròn - Cổ hẹp
 
Đĩa petri
 
Bình hút ẩm có vòi
 
Bình hút ẩm không vòi
 
Cốc đốt thành cao
 
Cốc đốt thành thấp