Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà sản xuất
 
Trang chủ \ Nhà sản xuất
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
 
 
 
 
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
» Ohaus - Mỹ » Cân phân tích » Danh mục sản phẩm
 
Cân phân tích 4 số lẻ (310g/0.0001g) model DV314C
 
Cân phân tích 4 số lẻ (210g/0.0001g) model DV214C
 
Cân phân tích 4 số lẻ (110g/0.0001g) model DV114C
 
Cân phân tích 5 số lẻ (81g/0.01mg - 210g/0.1mg) model DV215CD
 
Cân phân tích 4 số lẻ (210g/0.0001g) model PA214 (Hàng có sẵn)