Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà sản xuất
 
Trang chủ \ Nhà sản xuất
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
» Esco - Singapore » Tủ cấy model AHC-2, 3, 4, 5 & 6D1 » Danh mục sản phẩm
 
Tủ cấy vi sinh - Dòng khí thổi ngang model AHC - 3D1
 
Tủ cấy vi sinh - Dòng khí thổi ngang model AHC - 4D1
 
Tủ cấy vi sinh - Dòng khí thổi ngang model AHC - 5D1
 
Tủ cấy vi sinh - Dòng khí thổi ngang model AHC - 6D1