Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà sản xuất
 
Trang chủ \ Nhà sản xuất
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
» Esco - Singapore » Tủ cấy model AVC-2, 3, 4, 5 & 6D1 » Danh mục sản phẩm
 
Tủ cấy vi sinh loại 0.6m - Dòng khí tổi đứng model AVC-2D1
 
Tủ cấy vi sinh loại 0.9m - Dòng khí thổi đứng model AVC-3D1
 
Tủ cấy vi sinh loại 1.2m - Dòng khí thổi đứng model AVC-4D1
 
Tủ cấy vi sinh loại 1.5m - Dòng khí thổi đứng model AVC-5D1
 
Tủ cấy vi sinh loại 1.8m - Dòng khí thổi đứng model AVC-6D1