Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà sản xuất
 
Trang chủ \ Nhà sản xuất
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
 
 
 
 
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
» Sturdy - Đài Loan » Danh mục sản phẩm
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-S0848HP (848 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-S0680HP (680 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-S0454HP (454 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-S0260HP (260 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-S0110HP (110 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-600HP (350 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-500HP (196 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-450HP (143 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-400HP (100 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAP-S0848 (848 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAP-S0680 (680 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAP-S0454 (454 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAP-S0260 (260 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAP-S0110 (110 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAP-600 (350 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAP-500 (193 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAP-450 (143 li1t
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAP-400 (100 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-S0848 (848 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-S0680 (680 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-S0454 (454 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-S0260 (260 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-S0110 (110 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-600 (350 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-500 (196 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-450 (143 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-400 (100 lít)
 
Bể rửa siêu âm model UC-400 (22 lít)
 
Bể rửa siêu âm model UC-300 (10.5 lít - Hàng có sẵn)
 
Bể rữa siêu âm model UC-150 (4.5 lít - Hàng có sẵn)
 
Trang: 1, 2  »»»