Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà sản xuất
 
Trang chủ \ Nhà sản xuất
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
 
 
 
 
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
» Sturdy - Đài Loan » Danh mục sản phẩm
 
STURDY AUTOCLAVES CATALOGUE 2016
 
Danh muc hang co san
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động loại nằm ngang model SA-600A
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động loại nằm ngang model SA-500A
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động loại nằm ngang model SA-450A
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động loại nằm ngang model SA-400A
 
Nồi hấp tiệt trùng loại nằm ngang model SA-600
 
Nồi hấp tiệt trùng loại nằm ngang model SA-500
 
Nồi hấp tiệt trùng loại nằm ngang model SA-450
 
Nồi hấp tiệt trùng loại nằm ngang model SA-400 (Hàng có sẵn)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động loại đứng model SA-300VLA
 
Nồi hấp tiệt trùng để bàn model SA-230
 
No62p hấp tiệt trùng tự động để bàn model SA-300N
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động để bàn model SA-252N
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động để bàn model SA-232N
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động loại đứng model SA300VFA
 
Nốp hấp tiệt trùng để bàn model SA-260FA
 
Nồi hấp tiệt trùng để bàn model SA-230FA
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động chân không loại đứng model SA-300VMA
 
Nồi hấp tiệt trùng chân không mode SA-300MA
 
Nồi hấp tiệt trùng chân không model SA-260MA
 
Nồi hấp tiệt trùng chân không model SA-230MA
 
Nồi hấp tiệt trùng để bàn model SA-260MB
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động loại đứng model SA-300VL (Hàng có sẵn)
 
Nồi hấp tiệt trùng để bàn model SA-252F (Hàng có sẵn)
 
Nồi hấp tiệt trùng để bàn model SA-300H (Hàng có sẵn)
 
Nồi hấp tiệt trùng để bàn model SA-232V
 
Nồi hấp tiệt trùng để bàn model SA-232X (Hàng có sẵn)
 
Nồi hấp tiệt trùng loại đứng model SA-300VF (Hàng có sẵn)
 
Nồi hấp tiệt trùng để bàn model SA-232 (Hàng có sẵn)