Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà cung cấp
Danh mục sản phẩm
 
Trang chủ\ Sản phẩm
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
Danh mục sản phẩm
 
Máy đo đa chỉ tiêu pH/mV/EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 680 (Order no. 285204780)
 
Máy đo EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 680 (Order no. 285204760)
 
Máy đo EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 200 (Order no. 285204530)
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay điện tử hiện số Model HandyLab 680 (Order no. 285204730)
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay điện tử hiện số Model HandyLab 680 (Order no. 285204680)
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay điện tử hiện số Model HandyLab 680 (Order no. 285204660)
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay điện tử hiện số Model HandyLab 680 (Order no. 285204670)
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay điện tử hiện số Model HandyLab 600 (Order no. 285204580)
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay điện tử hiện số Model HandyLab 600 (Order no. 285204560)
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay điện tử hiện số Model HandyLab 600 (Order no. 285204570)
 
Máy chuẩn độ đạm tự động model Titroline 5000 kết nối máy cất đạm của VELP - Buchi - Gerhardt - Behr - Fos...
 
Máy chuẩn độ tự động đa năng kết hợp Karl Fischer với burette 05 ml model Titroline 7750 (Order no. 285220930)
 
Máy chuẩn độ tự động đa năng kết hợp Karl Fischer với burette 20 ml model Titroline 7750 (Order no. 285220950)
 
Máy chuẩn độ tự động đa năng kết hợp Karl Fischer với burette 10 ml model Titroline 7750 (Order no. 285220940)
 
Chuẩn độ điện thế tự động đa năng với burette 50 ml model Titroline 7750 (Order no. 285220160)
 
Chuẩn độ điện thế tự động đa năng với burette 20 ml model Titroline 7750 (Order no. 285220150)
 
Chuẩn độ điện thế tự động đa năng với burette 10 ml model Titroline 7750 (Order no. 285220140)
 
Máy chuẩn độ điện thế tự động (Không kèm điện cực) với burette 50 ml model Titroline 5000 (Order no. 285225770)
 
Máy chuẩn độ điện thế tự động (Không kèm điện cực) với burette 20 ml model Titroline 5000 (Order no. 285225760)
 
Máy chuẩn độ điện thế tự động với burette 20 ml (Chuẩn độ bạc) model Titroline 5000 (Order no. 285225850)
 
Burette chuẩn độ 20 ml điện tử hiện số kèm máy khuấy từ model Titronic 500 (Order no. 285220220)
 
Burette chuẩn độ điện tử hiện số model Titronic 500 (Order no. 285220210)
 
Burette chuẩn độ điện tử hiện số model Titronic 500 (Order no. 285220200)
 
Burette chuẩn độ 20ml điện tử hiện số model Titronic 300 (Order no. 285225800)
 
Máy đo độ mặn - Nhiệt độ đo trực tiếp trong sản phẩm model SS-31 (Hàng có sẵn)
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay điện tử hiện số Model HandyLab 100 (Order no. 285204520)
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay điện tử hiện số model HandyLab 100 (Order no. 285204500)
 
Máy đo oxy hòa tan/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 680 (Order no. 285204770)
 
Máy đo EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 200 (Order no. 285204550)
 
Máy đo EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 200 (Order no. 285204540)
 
Trang: 1, 2, 3 ... 15, 16, 17  »»» 
 
Ebro - Đức Sturdy - Đài Loan GFL - Đức