Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà cung cấp
Danh mục sản phẩm
 
Trang chủ\ Hàng có sẵn
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
Danh mục sản phẩm » Bibby Scientific (Stuart) - Anh
 
Máy lắc ngang điện tử hiện số model SSL2
 
Máy lắc tròn điện tử hiện số model SSL1
 
Máy khuấy từ gia nhiệt model CB162
 
Máy lắc Vortex model SA8
 
Máy đếm khuẩn lạc model SC6+
 
Máy cất nước hai lần model A4000D
 
Máy cất nước một lần model Merit W4000
 
 
 
 
 
 
Ebro - Đức Schott (SI Analytics) - Đức Bibby Scientific (Stuart) - Anh Sturdy - Đài Loan GFL - Đức