Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà cung cấp
Danh mục sản phẩm
 
Trang chủ\ Hàng có sẵn
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
Danh mục sản phẩm » Ohaus - Mỹ
 
Danh mục Cân Ohaus có sẵn
 
Cân kỹ thuật 1 số lẻ (6000g/0.1g) model SPS6001F (Hàng có sẵn)
 
Cân kỹ thuật 2 số lẻ (2100g/0.01g) model PA2102 (Hàng có sẵn)
 
Cân kỹ thuật 3 số lẻ (210g/0.001g) model PA213 (Hàng có sẵn)
 
Cân kỹ thuật 2 số lẻ (200g/0.01g) model SPS202F (Hàng có sẵn)
 
Cân kỹ thuật 1 số lẻ (2000g/0.1g) model SPS2001F (Hàng có sẵn)
 
Cân phân tích 4 số lẻ (210g/0.0001g) model PA214 (Hàng có sẵn)
 
Cân xác định độ ẩm model MB25 (Hàng có sẵn)
 
Cân xác định độ ẩm model MB45 (Hàng có sẵn)