Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà cung cấp
Danh mục sản phẩm
 
Trang chủ\ Hàng có sẵn
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
Danh mục sản phẩm
 
Máy đo nhiệt độ / Độ ẩm bằng hồng ngoại model THI 350
 
Máy đo nhiệt độ với độ chính xác cao - Dùng làm nhiệt kế chuẩn model TFX 430 + TPX 230
 
Máy đo nhiệt độ / Độ ẩm bằng hồng ngoại model THI 350
 
Máy đo độ mặn - Nhiệt độ đo trực tiếp trong sản phẩm model SS-31 (Hàng có sẵn)
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay điện tử hiện số Model HandyLab 100 (Order no. 285204520)
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay điện tử hiện số model HandyLab 100 (Order no. 285204500)
 
Máy đo oxy hòa tan/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 680 (Order no. 285204770)
 
Máy đo EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 200 (Order no. 285204540)
 
Máy đo đa chỉ tiêu pH/mV/EC/TDS/Độ mặn/Oxy hòa tan/Nhiệt độ model HandyLab 680 (Ordew no. 285204810)
 
Máy đo đa chỉ tiêu pH/mV/Oxy hòa tan/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 680 (Order no. 285204800)
 
Máy đo đa chỉ tiêu pH/mV/EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ cầm tay model HandyLab 680 (Order no. 285204790)
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay điện tử hiện số model HandyLab 100 (Order no. 285204510)
 
Bếp gia nhiệt bằng hồng ngoại nhiệt độ cao model SLK12
 
Máy đo EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ để bàn model LAB 960
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ để bàn điện tử hiện số model LAB 860 (Order no. 285201330)
 
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ để bàn điện tử hiện số model LAB 850 (ORder no. 285201310)
 
Máy chuẩn độ Karl Fischer xác định hàm lượng nước với burette 10 ml model Titroline 7500KF (Order no. 285220820)
 
Máy chuẩn độ đa năng với burette 10 ml điện tử hiện số model Titroline 6000 (Order no. 285220050)
 
Máy chuẩn độ điện thế tự động với burette 20 ml (Chuẩn độ acid - Baze) model Titroline 5000 (Order no. 285225780)
 
Máy cất nước hai lần 4 lít/giờ
 
Máy cất nước một lần 8 lít/giờ
 
Nồi hấp tiệt trùng loại đứng model SA-300VF
 
Nồi hấp tiệt trùng nằm ngang model SA-232
 
Máy đo pH & độ ẩm đất model DM-15
 
Máy đo pH đất model DM-13
 
Kính hiển vi sinh học hai mắt model B-352A (Hàng có sẵn)
 
Cân kỹ thuật 1 số lẻ (6000g/0.1g) model SPS6001F (Hàng có sẵn)
 
Cân kỹ thuật 2 số lẻ (2100g/0.01g) model PA2102 (Hàng có sẵn)
 
Máy đo phóng xạ điện tử hiện số model CRM-100
 
Cân xác định độ ẩm model ATS120
 
Trang: 1, 2, 3  »»» 
 
Ebro - Đức Sturdy - Đài Loan GFL - Đức