Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhóm sản phẩm
 
Trang chủ \ Thông tin cập nhật
 
 
    Tìm sản phẩm
Tỷ giá ngoại tệ
 
 
Thông tin cập nhật
 
 
Danh mục môi trường vi sinh có sẵn (Cập nhật đến ngày 09/03/2011) - [09/03/2011]

+ DANH MỤC MÔI TRƯỜNG VI SINH CÓ SẴN
Hãng sản xuất: TITIAN BIOTECH - Ấn Độ
 

Stt

Mã số

Tên hóa chất

Quy cách

ĐVT

1

TM023

ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 12

500g

Chai

2

TM038

BILE ESCULIN AZIDE AGAR

500g

Chai

3

TM048

BRILLIANT GREEN BILE AGAR

500g

Chai

4

TM061

CHAPMAN STONE AGAR

500g

Chai

5

TM087

DEOXYCHOLATE AGAR

500g

Chai

6

TM089

DEOXYCHOLATE LACTOSE AGAR

500g

Chai

7

TM121

HEKTOEN ENTERIC AGAR

500g

Chai

8

TM141

KLIGER IRON AGAR

500g

Chai

9

TM150

LAURYL SULPHATE BROTH

500g

Chai

10

TM169

LYSINE DECARBOXYLASE BROTH

500g

Chai

11

TM204

MALT EXTRACT AGAR BASE

500g

Chai

12

TM206

MANNITOL SALT AGAR BASE

500g

Chai

13

TM239

NITRATE BROTH

500g

Chai

14

TM255

PHENOL RED BROTH BASE

500g

Chai

15

TM296

IRON SULPHITE AGAR

500g

Chai

16

TM296

IRON SULPHITE AGAR

100g

Chai

17

TM300

STAPHYLOCOCCUS AGAR NO.110 (GELATIN MANNITOL SALT AGAR)

500g

Chai

18

TM307

BUFFERED PEPTONE WATER

500g

Chai

19

TM313

STAPHYLOCOCCUS AUREUS ENRICHMENT BROTH

500g

Chai

20

TM316

LACTOBACILLI BROTH (ELLIKER BROTH)

500g

Chai

21

TM321

LACTOSE BROTH

500g

Chai

22

TM324

MR-VP

500g

Chai

23

TM330

PEPTONE WATER

500g

Chai

24

TM330

PEPTONE WATER

100g

Chai

25

TM331

POTATO DEXTROSE BROTH

500g

Chai

26

TM332

TRYPTONE SOYA BROTH

500g

Chai

27

TM327

NUTRIENT BROTH

500g

Chai

28

TM341

NUTRIENT AGAR

500g

Chai

29

TM344

POTATO DEXTROSE AGAR

500g

Chai

30

TM345

TRYPTONE SOYA AGAR

500g

Chai

31

TM345

TRYPTONE SOYA AGAR

100g

Chai

32

TM348

SIMMONS CITRATE AGAR

500g

Chai

33

TM348

SIMMONS CITRATE AGAR

100g

Chai

34

TM352

ALKALINE PEPTONE WATER

500g

Chai

35

TM358

BAIRD PARKER AGAR BASE

500g

Chai

36

TM360

BLOOD AGAR BASE

500g

Chai

37

TM361

BRAIN HEART INFUSION AGAR

500g

Chai

38

TM362

BRAIN HEART INFUSION BROTH

500g

Chai

39

TM365

BRILLIANT GREEN BILE BROTH 2%

500g

Chai

40

TM365

BRILLIANT GREEN BILE BROTH 2%

100g

Chai

41

TM371

EMB AGAR

500g

Chai

42

TM372

ENDO AGAR

500g

Chai

43

TM387

SABOURAUD DEXTROSE AGAR

500g

Chai

44

TM394

UREA AGAR BASE

500g

Chai

45

TM417

EC BROTH

500g

Chai

46

TM417

EC BROTH

100g

Chai

47

TM424

TRIPLE SUGAR IRON AGAR

500g

Chai

48

TM424

TRIPLE SUGAR IRON AGAR

100g

Chai

49

TM426

VIOLET RED BILE AGAR

500g

Chai

50

TM436

TCBS AGAR

500g

Chai

51

TM436

TCBS AGAR

100g

Chai

52

TM477

UREA BROTH BASE

500g

Chai

53

TM483

VIOLET RED BILE GLUCOSE AGAR

500g

Chai

54

TM490

WORT AGAR

500g

Chai

55

TM492

XLD AGAR

500g

Chai

56

TM496

YEAST EXTRACT AGAR

500g

Chai

57

TM497

YEAST GLUCOSE BEEF AGAR

500g

Chai

58

TM544

PLATE COUNT AGAR

500g

Chai

59

TM544

PLATE COUNT AGAR

100g

Chai

60

TM574

SKIM MILK

500g

Chai

61

TM615

TRYPTOSE SULPHITE CYCLOSERINE AGAR BASE (TSC Agar)

500g

Chai

62

TM642

LACTIC BACTERIA DIFFERENTIAL AGAR

500g

Chai

63

TM752

LACTIC ACID BACTERIA SELECTIVE AGAR BASE

500g

Chai

64

TM796

NITRATE AGAR

500g

Chai

65

TM875

TCBS AGAR

500g

Chai

66

TM906

UREA BROTH

500g

Chai

67

TM1003

LACTOBACILLUS SELECTION AGAR BASE

500g

Chai

68

TM1027

EC BROTH

500g

Chai

69

TM1036

MACCONKEY AGAR

500g

Chai

70

TM1071

RHAMNOSE

500g

Chai

71

TM1081

SALINE AGAR

500g

Chai

72

TM1110

TRYPTONE WATER

500g

Chai

73

TM1216

LACTOSE SULPHITE BROTH BASE

500g

Chai

74

TM1227

LISTERIA IDENTIFICATION BROTH BASE (PALCAM)

500g

Chai

75

TM1251

LACTOSE TTC AGAR
(WITH SODIUM HEPTADECYL SULPHATE)

500g

Chai

76

TM1282

RAPPAPORT VASSILIADIS SOYA BROTH

500g

Chai

77

TM1311

TRYPTONE SUCROSE TETRAZOLIUM AGAR BASE (TSTA)

500g

Chai

78

TM1449

YPD AGAR

500g

Chai

79

TM1576

MANNITOL AGAR

500g

Chai

80

TM1596

RAPPAPORT VASSILIADIS SALMONELLA ENRICHMENT BROTH

500g

Chai

81

TM1608

SKIM MILK PCA (PLATE COUNT AGAR)

500g

Chai

82

TM1686

FLUID THIOGLYCOLLATE MEDIUM

500g

Chai

83

215

SODIIUM CHLORIDE EXTRA PURE

500g

Chai

84

385

POTASSIUM CHLORIDE EXTRA PURE

500g

Chai

85

393

POTASSIUM IODATE EXTRA PURE

500g

Chai

86

636

DIPOTASSIUM HYDROGEN ORTHOPHOSPHATE

500g

Chai

87

1201

AGAR AGAR POWDER

500g

Chai

88

1202

AGAR AGAR POWDER(Gelling Temp 36°C)

500g

Chai

89

1204

BEEF EXTRACT POWER

500g

Chai

90

1214

MALT EXTRACT POWDER

500g

Chai

91

1217

MEAT EXTRACT POWER

500g

Chai

92

1217

MEAT EXTRACT POWER

100g

Chai

93

1224

YEAST EXTRACT POWDER TYPE I

500g

Chai

94

1224

YEAST EXTRACT POWDER TYPE I

100g

Chai

95

1225

YEAST EXTRACT TBL POWDER

500g

Chai

96

1244

MALTOSE

500g

Chai

97

1303

DEXTROSE

500g

Chai

98

1312

D (+) XYLOSE

500g

Chai

99

1504

MEAT PEPTONE

500g

Chai

100

1505

PEPTONE - TBL

500g

Chai

101

1506

PEPTONE - R

500g

Chai

102

1512

TRYPTONE TYPE - I

500g

Chai

103

1512

TRYPTONE TYPE - I

100g

Chai

104

2242

SEASAND_1 KG

1000g

Chai

105

242M

AGAR AGAR TYPE I

500g

Chai

106

TS001

EGG YOLK TELLURITE

100ml

Chai

107

TS002

EGG YOLK EMULSION

100ml

Chai

108

TS024

CLOSTRIDIUM

5 chai/hộp

Hộp

109

TS033

FRASER ENRICHMENT SUPPLEMENT

5 chai/hộp

Hộp

110

TS035

FRASER SELECTIVE SUPPLEMENT

5 chai/hộp

Hộp

111

TS231

MeReSa SELECTIVE SUPPLEMENT

5chai/hộp

Hộp

 
 
Trên đây là những môi trường vi sinh có sẵn, Quý Công ty vui lòng truy cập http://www.vinhkhoi.vn/manufacture.php?cid=692&pid=626 để có đầy đủ danh mục môi trường vi sinh của Hãng Titan Biotech
 
Quý Công ty vui lòng liên hệ
Tel: 08 3592 6162
Mobile: 0918 0385 81 / 0933 03 85 81 / 0983 03 85 81
 Bản in   Gửi bạn bè

.:: Các tin khác
  » Danh mục hàng thủy tinh có sẵn [03/11/2010]
  » Thư mời tham quan Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y- Dược lần thứ 10 (Medi - Pharma Expo Vietnam 2010) [13/08/2010]
  » Đại lý phân phối độc quyền Hãng TITAN BIOTECH - ẤN ĐỘ [24/07/2010]
  » Công ty TNHH Vinh Khôi thông báo chuyển địa điểm kinh doanh [04/03/2010]
  » Sản phẩm mới - Máy đo độ ngọt (Brix) / Nhiệt độ hiển thị số model MA871 [19/11/2009]
  » Sản phẩm mới - Máy đo độ mặn / Nhiệt độ hiển thị số model MA887 [18/11/2009]
  » Đại lý phân phối độc quyền Hãng cân AXIS [25/04/2009]
  » Sản phẩm mới [05/02/2009]
  » Công ty Vinh Khôi ra mắt website [01/11/2008]