Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà cung cấp
Danh mục sản phẩm
 
Trang chủ\ Hàng có sẵn
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
Danh mục sản phẩm » Bibby (Stuart) - Anh
 
Máy đếm khuẩn lạc model SC6plus (Hàng có sẵn)
 
Bếp gia nhiệt bề mặt bằng ceramic model CB300 (Hàng có sẵn)
 
Bếp gia nhiệt bề mặt bằng ceramic model CB500 (Hàng có sẵn)
 
Máy lắc Vortex - Điều khiển tốc độ lắc model SA8 (Hàng có sẵn)
 
Máy cất nước một lần 8 lít/giờ model A8000 (Hàng có sẵn)
 
Máy cất nước một lần 4 lít/giờ model A4000 (Hàng có sẵn)
 
Máy cất nước hai lần 4 lít/giờ model A4000D (Hàng có sẵn)
 
Máy cất nước một lần 4 lít/giờ model Merit W4000 (Hàng có sẵn)